I00oYo00I
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2842 W51D7L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win PhaLeTim (2615) I00oYo00I (2823) 32S
2 win I00oYo00I (2801) LoiThuXua (2646) 21S
3 win LoiThuXua (2671) I00oYo00I (2776) 57S
4 win ReLoi (2636) I00oYo00I (2752) 36S
5 win ReLoi (2546) I00oYo00I (2731) 40S
6 win I00oYo00I (2704) Forty7Ronin (2631) 40S
7 win XichLong (2473) I00oYo00I (2685) 26S
8 win XichLong (2495) I00oYo00I (2663) 33S
9 win I00oYo00I (2636) PhaLeTim (2568) 24S
10 win I00oYo00I (2613) ReLoi (2466) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by I00oYo00I, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames