Huyen99
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2042 W537D233L642)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose davidnguyen (2018) Huyen99 (2059) 79S
2 win Huyen99 (2044) davidnguyen (2033) 46S
3 lose Huyen99 (2054) datdaudat (2252) 29S
4 lose Vanduc (2115) Huyen99 (2068) 33S
5 draw Youfirst (2166) Huyen99 (2065) 56S
6 win zcj (2195) Huyen99 (2045) 47S
7 lose Huyen99 (2062) hoangminhto6 (2018) 31S
8 lose quanhanoi123 (2118) Huyen99 (2092) 50S
9 lose sonquangai (2145) Huyen99 (2106) 36S
10 win Huyen99 (2088) sonquangai (2163) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Huyen99, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames