HungN01
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1878 W597D148L662)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HungN01 (1894) DaiVuongGia (1892) 40S
2 lose King_Man_123 (1902) HungN01 (1910) 30S
3 win HungN01 (1895) kubin18 (1884) 10S
4 draw HungN01 (1894) maitrong1976 (1943) 150S
5 win HungN01 (1878) Cao_Qua (1909) 43S
6 lose HungN01 (1892) truxs (1945) 49S
7 lose truxs (1930) HungN01 (1907) 44S
8 win HungN01 (1892) VuLoiPhong (1860) 27S
9 win nvg (1876) HungN01 (1877) 29S
10 lose HungN01 (1892) kinhphuyen (1908) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HungN01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames