Hung456
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1780 W212D26L195)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Hung456 (1765) Xuangachoi3 (1748) 31S
2 draw Hung456 (1765) Xuangachoi3 (1748) 49S
3 lose Hung456 (1782) HaTienSinh (1720) 54S
4 lose MoiTapChoi19 (1783) Hung456 (1798) 24S
5 win thuathithoi3 (1782) Hung456 (1783) 40S
6 win Hung456 (1765) minhtamthe (1850) 53S
7 lose Phanthanh (1688) Hung456 (1783) 32S
8 win Hung456 (1769) padkemao (1731) 50S
9 lose Cau5 (1819) Hung456 (1783) 73S
10 lose Hung456 (1795) M16 (1897) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hung456, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames