HugoBoss
Cờ nhanh: 1487 W1D0L2
Cờ chậm: 1716 W944D145L954)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win GocTreGia (1739) HugoBoss (1699) 82S
2 lose HugoBoss (1714) GocTreGia (1724) 56S
3 lose khongtuoc (1723) HugoBoss (1730) 23S
4 win khongtuoc (1739) HugoBoss (1714) 47S
5 lose bestone (1768) HugoBoss (1728) 31S
6 lose deng51 (1744) HugoBoss (1743) 79S
7 lose HugoBoss (1760) tinhle123 (1718) 30S
8 lose choison (2010) HugoBoss (1769) 27S
9 lose HugoBoss (1778) choison (2001) 37S
10 lose HugoBoss (1793) nvg (1807) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HugoBoss, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames