HugoBoss
Cờ nhanh: 1487 W1D0L2
Cờ chậm: 1991 W1364D223L1359)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win wchow (1881) HugoBoss (1978) 32S
2 win SChung (1908) HugoBoss (1964) 57S
3 lose HugoBoss (1979) DonaldDuck (1981) 40S
4 lose DonaldDuck (1965) HugoBoss (1995) 39S
5 lose Haiky65 (2136) HugoBoss (2007) 42S
6 lose HugoBoss (2016) sangbd (2233) 59S
7 lose sangbd (2223) HugoBoss (2026) 38S
8 lose HugoBoss (2067) annette (1914) 56S
9 win vuicuoi (1994) HugoBoss (2038) 37S
10 draw vuicuoi (1991) HugoBoss (2041) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HugoBoss, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames