Huangzjj
Cờ nhanh: 1878 W28D0L0
Cờ chậm: 2566 W111D201L42)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose suphutaixuat (2556) Huangzjj (2600) 61S
2 draw suphutaixuat (2553) Huangzjj (2603) 30S
3 lose ThudoChess (2714) Huangzjj (2629) 81S
4 draw ThudoChess (2719) Huangzjj (2624) 54S
5 draw Huangzjj (2622) Xin1LanThua (2659) 70S
6 draw Huangzjj (2620) Xin1LanThua (2661) 83S
7 draw Huangzjj (2618) Xin1LanThua (2663) 70S
8 win Huangzjj (2595) Kim_Tra (2446) 36S
9 draw Huangzjj (2592) Hi_allFriend (2645) 20S
10 lose Huangzjj (2618) KinhPhat (2715) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Huangzjj, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames