Hpman05
Cờ nhanh: 1992 W5902D202L4798
Cờ chậm: 2204 W600D49L355)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose huanqb (1897) Hpman05 (2011) 34F
2 win vubach (1918) Hpman05 (1998) 57F
3 lose Hpman05 (2016) mrvanly (1928) 33F
4 lose mrvanly (1909) Hpman05 (2035) 25F
5 lose michaeltfl (1821) Hpman05 (2057) 29F
6 lose hongkong1997 (2105) Hpman05 (2071) 30F
7 win Hpman05 (2056) ThaiKieu (2039) 37F
8 lose ThaiKieu (2022) Hpman05 (2073) 33F
9 win masteryoungs (1706) Hpman05 (2060) 50F
10 win Hpman05 (2046) masteryoungs (1720) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hpman05, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames