HongChung1
Cờ nhanh: 1587 W3D1L0
Cờ chậm: 1984 W1634D246L1407)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HongChung1 (2017) vuluonghau (1992) 54S
2 win HKNguyen1985 (1831) HongChung1 (1995) 18S
3 lose tuandialy (2003) HongChung1 (2028) 20S
4 win tuandialy (2037) HongChung1 (1994) 57S
5 lose tuandialy (2041) HongChung1 (2025) 36S
6 win tuandialy (2078) HongChung1 (1988) 23S
7 win Vodka (1883) HongChung1 (1961) 28S
8 lose maica223 (2013) HongChung1 (1991) 63S
9 win HongChung1 (1954) kayden (2040) 84S
10 win HongChung1 (1913) kayden (2081) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HongChung1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames