Hoicodongda
Cờ nhanh: 1490 W0D0L1
Cờ chậm: 1834 W925D38L1330)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win OC714 (1837) Hoicodongda (1800) 23S
2 win Hoicodongda (1760) Lll78New (1900) 20S
3 win vidolaem (1882) Hoicodongda (1719) 32S
4 lose anloc2918 (1714) Hoicodongda (1735) 22S
5 lose phanvanhan (1764) Hoicodongda (1750) 8S
6 lose Hoicodongda (1770) anh2 (1633) 22S
7 lose anh2 (1612) Hoicodongda (1791) 10S
8 win Hoicodongda (1769) thuakhongsao (2006) 19S
9 lose tinhban97230 (1791) Hoicodongda (1784) 34S
10 lose Hoicodongda (1800) hu626 (1789) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hoicodongda, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames