HoangN3
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1877 W171D19L125)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hoavinh (1830) HoangN3 (1862) 16S
2 win HoangN3 (1847) hoavinh (1845) 7S
3 lose chimchich (1879) HoangN3 (1862) 31S
4 lose HoangN3 (1878) chimchich (1863) 23S
5 lose jonas (1796) HoangN3 (1893) 25S
6 lose gianthithanh (1948) HoangN3 (1907) 43S
7 lose HoangN3 (1922) gianthithanh (1933) 20S
8 lose NguynVnV4 (1875) HoangN3 (1939) 43S
9 lose HoangN3 (1958) NguynVnV4 (1856) 32S
10 win HoangN3 (1939) barachobama (2048) 7S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoangN3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames