HoaHau_cz
Cờ nhanh: 2674 W54D0L1
Cờ chậm: 2700 W241D146L131)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HoaHau_cz (2677) Tanqn (2529) 63S
2 draw CAU_DAU_TRAM (2654) HoaHau_cz (2677) 90S
3 draw HoaHau_cz (2677) CAU_DAU_TRAM (2654) 73S
4 draw CAU_DAU_TRAM (2656) HoaHau_cz (2677) 48S
5 draw HoaHau_cz (2677) CAU_DAU_TRAM (2656) 40S
6 draw MaCAY (2701) HoaHau_cz (2676) 109S
7 win DamMe (2674) HoaHau_cz (2643) 45S
8 draw DamMe (2676) HoaHau_cz (2641) 32S
9 draw Conkhigia (2659) HoaHau_cz (2640) 49S
10 draw HaiRau_HR (2646) HoaHau_cz (2640) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoaHau_cz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames