Ho_tiensinh
Cờ nhanh: 1773 W2345D176L2357
Cờ chậm: 1939 W1682D250L1631)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Ho_tiensinh (1757) CBDR (1770) 14F
2 lose CBDR (1754) Ho_tiensinh (1773) 29F
3 lose Ho_tiensinh (1790) CBDR (1737) 37F
4 lose CBDR (1719) Ho_tiensinh (1808) 40F
5 win Ho_tiensinh (1794) CBDR (1733) 38F
6 win CBDR (1747) Ho_tiensinh (1780) 41F
7 lose CBDR (1729) Ho_tiensinh (1798) 37F
8 win Ho_tiensinh (1783) Toanhuynh (1782) 23F
9 win Toanhuynh (1799) Ho_tiensinh (1766) 30F
10 lose hoctap2 (1745) Ho_tiensinh (1783) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ho_tiensinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames