HoTran9535
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2169 W1103D318L900)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Doanhai1983 (2334) HoTran9535 (2192) 57S
2 draw HoTran9535 (2197) ervin (2110) 55S
3 win HoTran9535 (2171) binhyenquan (2075) 33S
4 lose HoTran9535 (2181) TinhCaCa (2352) 37S
5 draw HoTran9535 (2183) dragons (2136) 42S
6 win nhattan (1967) HoTran9535 (2163) 34S
7 lose nhattan (1919) HoTran9535 (2211) 25S
8 draw HoTran9535 (2198) RyanTan (2430) 20S
9 win Chu_Nam (2232) HoTran9535 (2162) 78S
10 draw HoTran9535 (2160) suhuynh13 (2200) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoTran9535, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames