HoTran9535
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2163 W1181D336L964)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose y2008 (2183) HoTran9535 (2195) 62S
2 lose HoTran9535 (2216) HoangLeDuc (2397) 36S
3 win HoTran9535 (2187) mrvanly (2145) 101S
4 win HoTran9535 (2157) theeagle_usa (2139) 14S
5 win Gago (2041) HoTran9535 (2131) 18S
6 win vuquangminh (2153) HoTran9535 (2096) 24S
7 lose chau60 (2223) HoTran9535 (2121) 58S
8 lose HoTran9535 (2153) oki (2149) 32S
9 win hoangphuc196 (2118) HoTran9535 (2122) 21S
10 lose HoangLeDuc (2141) HoTran9535 (2154) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoTran9535, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames