HngMnh4
Cờ nhanh: 2098 W2744D398L2219
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tomtran30 (2003) HngMnh4 (2085) 36F
2 lose HngMnh4 (2104) tomtran30 (1984) 22F
3 lose Master4ever (1931) HngMnh4 (2125) 32F
4 lose HngMnh4 (2147) Master4ever (1909) 13F
5 lose CaoThu2001 (2005) HngMnh4 (2167) 56F
6 lose HngMnh4 (2188) CaoThu2001 (1984) 12F
7 lose better (2262) HngMnh4 (2217) 27F
8 win arrowana (2195) HngMnh4 (2202) 32F
9 win HngMnh4 (2186) arrowana (2211) 94F
10 lose badskill (2009) HngMnh4 (2207) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HngMnh4, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames