HideDragon
Cờ nhanh: 2578 W48D8L1
Cờ chậm: 2675 W89D152L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw FastFurious (2690) HideDragon (2675) 41S
2 draw HideDragon (2675) FastFurious (2654) 34S
3 win HoangMinh (2694) HideDragon (2640) 35S
4 draw MuaBui (2649) HideDragon (2640) 47S
5 draw CuuVyHo (2699) HideDragon (2639) 28S
6 draw HideDragon (2638) CuuVyHo (2700) 60S
7 win HideDragon (2618) Kim_Tra (2427) 39S
8 draw HideDragon (2625) player25 (2496) 14S
9 draw LionSG (2659) HideDragon (2623) 43S
10 draw HideDragon (2626) suphutaixuat (2574) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HideDragon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames