Hi_allFriend
Cờ nhanh: 2371 W43D1L0
Cờ chậm: 2582 W87D93L23)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Hi_allFriend (2351) duongtrang82 (2147) 38F
2 win Hi_allFriend (2332) khongminhvp (2114) 20F
3 win Hi_allFriend (2311) emtunghi (2141) 36F
4 win Hi_allFriend (2292) satangx1x (2072) 26F
5 win Hi_allFriend (2271) bachvy00 (2088) 21F
6 win Hi_allFriend (2241) michael197 (2215) 23F
7 win Hi_allFriend (2214) hongkong1997 (2141) 26F
8 win Johnly0001 (2187) Hi_allFriend (2182) 24F
9 win Hiep_Si_Rinh (2444) Hi_allFriend (2570) 55S
10 draw Hi_allFriend (2574) Hiep_Si_Rinh (2440) 69S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hi_allFriend, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames