Hi_allFriend
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2536 W73D35L16)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hi_allFriend (2551) tam6411 (2552) 90S
2 draw Hi_allFriend (2548) Asian_killer (2604) 116S
3 draw Hi_allFriend (2543) DaiBangXam (2626) 25S
4 draw Hi_allFriend (2538) DaiBangXam (2631) 38S
5 win Tour2019 (2428) Hi_allFriend (2512) 65S
6 lose Hi_allFriend (2541) Tuy_Tam (2581) 18S
7 draw Hi_allFriend (2539) Tuy_Tam (2583) 82S
8 draw Hi_allFriend (2537) Tuy_Tam (2585) 154S
9 win Hi_allFriend (2508) nnhuynh2 (2463) 30S
10 win Hi_allFriend (2485) DogPound (2347) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hi_allFriend, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames