Hi_allFriend
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2494 W78D82L22)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw LyMacSau (2590) Hi_allFriend (2491) 27S
2 win Hi_allFriend (2471) LyMacSau (2610) 32S
3 draw Tieu__Phong (2543) Hi_allFriend (2467) 68S
4 lose Hi_allFriend (2480) vodanh_daisu (2561) 94S
5 lose Hi_allFriend (2489) thienha (2701) 31S
6 lose thienha (2691) Hi_allFriend (2499) 85S
7 draw xiexie1 (2604) Hi_allFriend (2496) 42S
8 draw Hi_allFriend (2493) xiexie1 (2607) 31S
9 draw laophatgia (2630) Hi_allFriend (2489) 25S
10 draw nnhuynh2 (2517) Hi_allFriend (2488) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hi_allFriend, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames