Hello_World
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2373 W71D5L16)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win myvu (2185) Hello_World (2363) 16S
2 win Ninja_trolai (2185) Hello_World (2341) 57S
3 draw shangphengs (2128) Hello_World (2354) 66S
4 lose DrizzLe (2367) Hello_World (2370) 45S
5 lose Hello_World (2387) DrizzLe (2350) 24S
6 win cheungwcc (2471) Hello_World (2368) 28S
7 win Hello_World (2348) cheungwcc (2491) 32S
8 lose Hello_World (2376) halfbread23 (2441) 70S
9 lose rtfgh (2431) Hello_World (2390) 63S
10 draw Sedbadrdmm (2210) Hello_World (2395) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hello_World, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames