Hello
Cờ nhanh: 1605 W63D0L57
Cờ chậm: 2355 W100D62L64)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bautroisao3 (1753) Hello (1585) 30F
2 win Hello (1570) waxinh (1539) 33F
3 win waxinh (1554) Hello (1555) 31F
4 win Hello (1539) Ngohuy (1545) 27F
5 win Ngohuy (1562) Hello (1522) 15F
6 win Hello (1508) binhthanh (1458) 19F
7 win binhthanh (1473) Hello (1493) 25F
8 win vladimir (1488) Hello (1477) 30F
9 win Hello (1460) vladimir (1505) 38F
10 win meemay (1401) Hello (1446) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hello, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames