HarrisN
Cờ nhanh: 1745 W21D0L7
Cờ chậm: 1996 W63D7L38)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TD33 (2053) HarrisN (1978) 90S
2 win tlcl049 (1931) HarrisN (1963) 75S
3 win gavit_nsv (1925) HarrisN (1948) 44S
4 win Luugu (2044) HarrisN (1929) 64S
5 win HarrisN (1914) lc2 (1901) 64S
6 lose lc2 (1884) HarrisN (1931) 51S
7 draw rongls (1823) HarrisN (1937) 70S
8 win HarrisN (1909) rongls (1851) 30S
9 lose rongls (1811) HarrisN (1949) 29S
10 win HarrisN (1730) cothu_pthiet (1705) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HarrisN, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames