HaoMai
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1731 W1423D255L1443)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HaoMai (1718) mddndd (1624) 37S
2 win HaoMai (1706) tsunami (1605) 43S
3 lose callaway (1692) HaoMai (1722) 19S
4 draw HaoMai (1722) callaway (1692) 88S
5 lose HaoMai (1741) moi2009 (1615) 20S
6 win HaoMai (1730) Tructhai (1568) 11S
7 win HaoMai (1712) Giaoluuvui (1788) 51S
8 lose HaoMai (1726) Giaoluuvui (1774) 22S
9 win HaoMai (1704) dylan56 (1926) 32S
10 win hoang_jp (1720) HaoMai (1688) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HaoMai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames