HaoHao
Cờ nhanh: 1552 W4435D241L4499
Cờ chậm: 1563 W2645D221L2751)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HaoHao (1535) Trailang (1578) 50F
2 lose HaoHao (1550) Hungtx (1554) 21F
3 lose HaoHao (1566) Hungtx (1538) 42F
4 lose Hungtx (1521) HaoHao (1583) 39F
5 lose HaoHao (1601) Hungtx (1503) 38F
6 win Hungtx (1516) HaoHao (1588) 41F
7 win Hungtx (1530) HaoHao (1574) 46F
8 win HaoHao (1559) Hungtx (1545) 32F
9 win Hungtx (1561) HaoHao (1543) 52F
10 lose HaoHao (1559) Hungtx (1545) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HaoHao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames