HamThe
Cờ nhanh: 1977 W3722D232L3156
Cờ chậm: 1883 W861D84L755)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HamThe (1997) Zhangfeng (1853) 41F
2 lose lloydt (1860) HamThe (2017) 30F
3 win HamThe (2006) lloydt (1871) 55F
4 win HamThe (1995) tqthai (1855) 20F
5 win HamThe (1985) eddie1818 (1800) 39F
6 lose cotuonglata (2030) HamThe (2000) 33F
7 lose HamThe (2019) x_lam (1910) 35F
8 win xinthua89 (1896) HamThe (2007) 71F
9 win HamThe (1994) xinthua89 (1909) 38F
10 lose mt73 (2025) HamThe (2009) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HamThe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames