Hai_anh17
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1923 W1053D216L1043)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tapsu2 (2025) Hai_anh17 (1936) 10S
2 win Tapsu2 (2044) Hai_anh17 (1917) 29S
3 win haubui (1920) Hai_anh17 (1901) 3S
4 lose haubui (1904) Hai_anh17 (1917) 8S
5 win ahel (1967) Hai_anh17 (1899) 52S
6 win cmlee (1838) Hai_anh17 (1885) 27S
7 win sothich (1930) Hai_anh17 (1868) 26S
8 win Hai_anh17 (1850) sothich (1948) 74S
9 win oasisautumn (1765) Hai_anh17 (1837) 65S
10 win vukimphu_35 (1866) Hai_anh17 (1820) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hai_anh17, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames