HaiVan7
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2063 W313D47L198)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose gli4213 (1962) HaiVan7 (2082) 22S
2 win HaiVan7 (2066) dungloan (2069) 50S
3 lose HaiVan7 (2087) fee (1903) 44S
4 win fee (1914) HaiVan7 (2076) 30S
5 win billfung (1826) HaiVan7 (2067) 38S
6 win billfung (1835) HaiVan7 (2058) 13S
7 win Quan_Tai_Den (2005) HaiVan7 (2044) 27S
8 lose Quan_Tai_Den (1987) HaiVan7 (2062) 54S
9 win Anhthanh1948 (1891) HaiVan7 (2051) 29S
10 win Qlaqla (1984) HaiVan7 (2037) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HaiVan7, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames