HaiRau_HR
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2568 W265D651L111)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw LyMacSau (2528) HaiRau_HR (2570) 81S
2 draw HaiRau_HR (2574) trum_mafia (2431) 27S
3 win HaiRau_HR (2562) trum_mafia (2443) 19S
4 draw ParisByNight (2387) HaiRau_HR (2572) 35S
5 draw trum_mafia (2438) HaiRau_HR (2576) 27S
6 draw HaiRau_HR (2580) trum_mafia (2434) 20S
7 draw Xin1LanThua (2572) HaiRau_HR (2580) 29S
8 draw HaiRau_HR (2583) trum_mafia (2451) 12S
9 win HaiRau_HR (2571) trum_mafia (2463) 44S
10 draw HaiRau_HR (2573) trum_mafia (2479) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HaiRau_HR, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames