HaiRau_HR
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2562 W207D457L92)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HaiRau_HR (2606) fmj_phituyet (2398) 34S
2 win ThoiQuang (1984) HaiRau_HR (2601) 26S
3 draw HaiRau_HR (2608) kingof326 (2489) 32S
4 draw HaiRau_HR (2615) kingof326 (2482) 32S
5 draw HaiRau_HR (2624) kingof326 (2473) 37S
6 draw DaiBangXam (2621) HaiRau_HR (2624) 67S
7 draw trum_mafia (2418) HaiRau_HR (2636) 35S
8 draw Sun_Day_008 (2472) HaiRau_HR (2646) 37S
9 win ali_33 (2307) HaiRau_HR (2632) 27S
10 win HaiRau_HR (2611) Tour2019 (2427) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HaiRau_HR, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames