HaiRau_HR
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2640 W271D666L112)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw VanKiemSau (2665) HaiRau_HR (2639) 31S
2 draw suphutaixuat (2590) HaiRau_HR (2642) 21S
3 draw HaiRau_HR (2652) CatBui (2482) 41S
4 win DanDm (2255) HaiRau_HR (2641) 24S
5 draw Gaigiangho (2584) HaiRau_HR (2644) 50S
6 draw hungba_hn (2772) HaiRau_HR (2636) 58S
7 draw hungba_hn (2781) HaiRau_HR (2627) 7S
8 draw hungba_hn (2676) HaiRau_HR (2624) 105S
9 draw BacCai (2655) HaiRau_HR (2622) 47S
10 lose QuyBao (2479) HaiRau_HR (2664) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HaiRau_HR, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames