HaiLuaTN
Cờ nhanh: 2024 W60D12L38
Cờ chậm: 2170 W100D64L63)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw HaiLuaTN (2195) Old_Tan (1626) 42S
2 win HaiLuaTN (2175) yukiyuki (2316) 26S
3 lose HaiLuaTN (2195) danghien68 (2044) 73S
4 lose baprangbo (2240) HaiLuaTN (2210) 60S
5 lose HaiLuaTN (2226) baprangbo (2224) 26S
6 lose HaiLuaTN (2240) AnBinh2 (2292) 31S
7 lose HaiLuaTN (2263) trauvang117 (2014) 2S
8 win tandinh1965 (2362) HaiLuaTN (2244) 19S
9 lose HaiLuaTN (2257) tandinh1965 (2349) 46S
10 draw cogiaisau2 (2228) HaiLuaTN (2258) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HaiLuaTN, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames