Hahe85
Cờ nhanh: 1838 W324D41L313
Cờ chậm: 1969 W305D123L275)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hahe85 (1853) botungto2013 (1857) 29F
2 lose botungto2013 (1841) Hahe85 (1869) 33F
3 lose Hahe85 (1894) mongthuhoa01 (2002) 55F
4 win duongtrang82 (2115) Hahe85 (1847) 70F
5 win kwokwaichew (1830) Hahe85 (1832) 32F
6 lose Truongans (1904) Hahe85 (2007) 32S
7 lose Hahe85 (2045) vdhuynh0505 (1944) 47S
8 win chessHaiLua (2044) Hahe85 (2012) 31S
9 draw Hahe85 (2025) LaoMaiQuyen (1789) 34S
10 draw chupuh (2132) Hahe85 (2019) 84S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hahe85, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames