Ha2006
Cờ nhanh: 2106 W4756D695L4758
Cờ chậm: 2279 W621D149L553)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win titoe_khue1 (1951) Ha2006 (2082) 33F
2 win Ha2006 (2050) suker (2062) 39F
3 win Nistellrooy (2258) Ha2006 (2004) 32F
4 lose chanchet15 (2056) Ha2006 (2034) 35F
5 win Huyet_KiemSG (2033) Ha2006 (2000) 34F
6 win Ha2006 (1962) Huyet_KiemSG (2071) 36F
7 lose Ha2006 (1990) Huyet_KiemSG (2043) 103F
8 lose Ha2006 (2018) CoLover (2080) 36F
9 lose hongkong1997 (2090) Ha2006 (2047) 100F
10 lose Ha2006 (2076) satangx1x (2121) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ha2006, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames