HThinh1
Cờ nhanh: 1584 W3406D80L2826
Cờ chậm: 1697 W84D8L53)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HThinh1 (1570) redsnow999 (1523) 40F
2 win redsnow999 (1538) HThinh1 (1555) 60F
3 lose snvirgo (1599) HThinh1 (1570) 26F
4 lose HThinh1 (1586) gadoi (1562) 35F
5 win gadoi (1578) HThinh1 (1570) 28F
6 win HThinh1 (1557) cogiaitri888 (1474) 32F
7 win cogiaitri888 (1488) HThinh1 (1543) 23F
8 win HThinh1 (1529) Planetfun (1477) 33F
9 win Planetfun (1492) HThinh1 (1514) 57F
10 win HThinh1 (1500) lamvanchoi (1437) 50F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HThinh1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames