HOATIMCHOEM
Cờ nhanh: 2667 W69D24L6
Cờ chậm: 2565 W74D21L15)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tiensa (2531) HOATIMCHOEM (2601) 3S
2 draw DamMe (2795) HOATIMCHOEM (2589) 44S
3 draw ComAoGaoMam (2608) HOATIMCHOEM (2588) 27S
4 win HOATIMCHOEM (2575) Tham (2503) 39S
5 win Hongminh83 (2430) HOATIMCHOEM (2551) 39S
6 draw ComAoGaoMam (2611) HOATIMCHOEM (2548) 24S
7 draw Cafe12 (2556) HOATIMCHOEM (2548) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames