HOAP123
Cờ nhanh: 1952 W1803D94L1557
Cờ chậm: 2260 W350D41L220)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jake00 (1937) HOAP123 (1968) 11F
2 win HOAP123 (1952) jake00 (1953) 13F
3 win HOAP123 (1934) Chu_Nam (2032) 46F
4 lose Chu_Nam (2019) HOAP123 (1947) 31F
5 win HOAP123 (1933) ysggg (1882) 36F
6 lose HOAP123 (1955) Nhemapu (2115) 29F
7 lose Nhemapu (2090) HOAP123 (1980) 33F
8 win nhapmon (1792) HOAP123 (1970) 25F
9 win HOAP123 (1959) nhapmon (1803) 27F
10 win suker (1953) HOAP123 (1943) 3F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HOAP123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames