HOAP123
Cờ nhanh: 2084 W547D31L462
Cờ chậm: 2267 W329D35L206)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thanhtan1977 (2016) HOAP123 (2070) 33F
2 lose HOAP123 (2088) thanhtan1977 (1998) 41F
3 win taxihanoi (2041) HOAP123 (2073) 35F
4 win HOAP123 (2057) cotuong1289 (2060) 41F
5 win cotuong1289 (2077) HOAP123 (2040) 36F
6 lose HOAP123 (2051) FfaM (2213) 41F
7 lose FfaM (2202) HOAP123 (2062) 32F
8 win HOAP123 (2043) laanhkhoa (2150) 65F
9 lose HOAP123 (2058) jawai_chess (2085) 32F
10 win taitile (1893) HOAP123 (2047) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HOAP123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames