HOADA_KIEM_
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2429 W118D64L69)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kings99 (2192) HOADA_KIEM_ (2420) 20S
2 win kings99 (2201) HOADA_KIEM_ (2411) 35S
3 draw kingof326 (2472) HOADA_KIEM_ (2410) 54S
4 lose HOADA_KIEM_ (2425) kingof326 (2457) 25S
5 lose xiexie (2608) HOADA_KIEM_ (2435) 29S
6 draw HOADA_KIEM_ (2430) xiexie (2613) 40S
7 draw HOADA_KIEM_ (2426) CuuVyHo (2561) 47S
8 lose CuuVyHo (2549) HOADA_KIEM_ (2438) 33S
9 lose HOADA_KIEM_ (2447) DayMadi (2657) 34S
10 draw HOADA_KIEM_ (2453) king_1989 (2217) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HOADA_KIEM_, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames