HOADA_KIEM_
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2518 W279D151L158)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw HOADA_KIEM_ (2517) CuuVyHo (2545) 47S
2 draw CuuVyHo (2546) HOADA_KIEM_ (2516) 55S
3 win HOADA_KIEM_ (2511) ckb888 (2089) 40S
4 win ckb888 (2094) HOADA_KIEM_ (2506) 21S
5 lose HOADA_KIEM_ (2518) AikeuTuido (2627) 43S
6 win HOADA_KIEM_ (2516) DngN2 (1836) 41S
7 draw DngN2 (1822) HOADA_KIEM_ (2530) 38S
8 win Thucao (2001) HOADA_KIEM_ (2523) 28S
9 draw Kiem_khach (2458) HOADA_KIEM_ (2525) 31S
10 draw HOADA_KIEM_ (2527) Kiem_khach (2456) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HOADA_KIEM_, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames