HOADA_KIEM_
Cờ nhanh: 1605 W0D0L1
Cờ chậm: 2615 W331D170L164)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tranthehuong (2210) HOADA_KIEM_ (2610) 23S
2 win sauhung (2219) HOADA_KIEM_ (2605) 45S
3 win hung_sim2 (2018) HOADA_KIEM_ (2602) 20S
4 lose HOADA_KIEM_ (1500) Gioiquaxa (1529) 1F
5 win aaabbb (2024) HOADA_KIEM_ (2599) 29S
6 win HOADA_KIEM_ (2596) aaabbb (2027) 26S
7 win nh (2057) HOADA_KIEM_ (2589) 30S
8 win HOADA_KIEM_ (2584) stepa (2200) 33S
9 win stepa (2206) HOADA_KIEM_ (2578) 24S
10 win HOADA_KIEM_ (2572) stepa (2212) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HOADA_KIEM_, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames