HND
Cờ nhanh: 1813 W21D0L0
Cờ chậm: 1591 W6D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HND (1576) hoanghuan12 (1546) 40S
2 win hoanghuan12 (1562) HND (1560) 36S
3 win HND (1546) Vuiqualavui (1500) 35S
4 win Vuiqualavui (1515) HND (1531) 36S
5 win Phat1947 (1486) HND (1516) 25S
6 win HND (1500) Phat1947 (1502) 23S
7 win HND (1800) khoong (1730) 19F
8 win khoong (1744) HND (1786) 22F
9 win HND (1769) Luyen4duy (1810) 27F
10 win kcc17b (1767) HND (1753) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HND, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames