Greatlake
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2070 W1070D236L1360)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Greatlake (2054) thiamfo (2054) 31S
2 win Greatlake (2037) GaDanhCo (2082) 10S
3 lose xishen (2034) Greatlake (2053) 31S
4 win Greatlake (2037) ybuimme (2042) 35S
5 win tap103 (2283) Greatlake (1989) 9S
6 win Greatlake (1971) nguyenbay (2069) 29S
7 lose nguyenbay (2056) Greatlake (1984) 36S
8 lose Qiufo (2110) Greatlake (1996) 47S
9 win Greatlake (1976) Heo (2122) 52S
10 win Greatlake (1955) abraham2014 (2154) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Greatlake, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames