Good_luck
Cờ nhanh: 1755 W367D19L447
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Good_luck (1768) antra1 (1858) 33F
2 lose antra1 (1844) Good_luck (1782) 44F
3 win Good_luck (1766) Demen210 (1768) 40F
4 win Good_luck (1748) HamThe (1841) 31F
5 draw HamThe (1843) Good_luck (1746) 50F
6 lose PhuocAnhN (1911) Good_luck (1757) 30F
7 lose Good_luck (1771) XaXoai (1810) 50F
8 lose XaXoai (1795) Good_luck (1786) 27F
9 lose Good_luck (1800) gietvit (1865) 35F
10 win gietvit (1884) Good_luck (1781) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Good_luck, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames