Good_luck
Cờ nhanh: 2050 W410D20L478
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anipod (1993) Good_luck (2036) 43F
2 win Good_luck (2023) sydneyee (1939) 39F
3 win sydneyee (1953) Good_luck (2009) 30F
4 win Quaydaulabo (1950) Good_luck (1995) 30F
5 lose Quaydaulabo (1932) Good_luck (2013) 29F
6 win Jasonlinkl (1975) Good_luck (1998) 57F
7 win arrowana (1911) Good_luck (1985) 34F
8 win cutri (1919) Good_luck (1971) 19F
9 win SamWong (1875) Good_luck (1958) 21F
10 win taitile (1993) Good_luck (1941) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Good_luck, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames