GoldTalent
Cờ nhanh: 2549 W62D20L8
Cờ chậm: 2559 W104D96L57)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win fkleung3 (2448) GoldTalent (2533) 17S
2 draw NguoiTuDo (2570) GoldTalent (2531) 44S
3 win MinhCoDon (1936) GoldTalent (2525) 19S
4 draw GoldTalent (2523) NguoiTuDo (2592) 54S
5 draw Quannuakhuya (2673) GoldTalent (2514) 28S
6 lose Tuy_Tam (2783) GoldTalent (2531) 21S
7 draw Asian_killer (2757) GoldTalent (2518) 26S
8 lose Tuy_Tam (2765) GoldTalent (2536) 42S
9 lose OngThan (2837) GoldTalent (2552) 73S
10 lose GoldTalent (2562) Codonlycaphe (2765) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GoldTalent, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames