GoldCoast
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2501 W53D73L22)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw MoonLight (2534) GoldCoast (2499) 38S
2 win Tieu__Phong (2539) GoldCoast (2463) 58S
3 draw ThudoChess (2565) GoldCoast (2457) 76S
4 draw xiexie1 (2525) GoldCoast (2453) 55S
5 draw xiexie1 (2529) GoldCoast (2449) 30S
6 lose GoldCoast (2480) ltdbhd7 (2494) 61S
7 draw GoldCoast (2480) ltdbhd7 (2494) 42S
8 draw GoldCoast (2474) KinhDoHue (2576) 44S
9 lose nnhuynh2 (2547) GoldCoast (2503) 67S
10 lose doccocuukiem (2730) GoldCoast (2522) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GoldCoast, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames