GoldCoast
Cờ nhanh: 2762 W51D11L3
Cờ chậm: 2786 W71D176L42)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Anh_Tee_Em (2544) GoldCoast (2767) 20S
2 draw GoldCoast (2774) tuyet_voi23 (2642) 30S
3 draw Coolx (2783) GoldCoast (2774) 29S
4 draw Codonlycaphe (2861) GoldCoast (2769) 86S
5 draw Codonlycaphe (2811) GoldCoast (2767) 35S
6 win GoldCoast (2743) Omygod (2523) 14F
7 draw rtfgh (2654) GoldCoast (2748) 55F
8 draw rtfgh (2648) GoldCoast (2754) 40F
9 win GoldCoast (2726) Doan_Dai_de (2672) 34F
10 win GoldCoast (2708) Danhcolang (2478) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GoldCoast, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames