GoldCoast
Cờ nhanh: 2574 W39D1L1
Cờ chậm: 2671 W63D157L41)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Minh22 (2486) GoldCoast (2649) 61S
2 lose tranrong (2789) GoldCoast (2674) 62S
3 win chinhp12 (2510) GoldCoast (2651) 91S
4 draw chinhp12 (2501) GoldCoast (2660) 22S
5 draw HoaiHamHo (2759) GoldCoast (2654) 33S
6 win GoldCoast (2631) Mrabc (2494) 163S
7 draw GoldCoast (2640) Mrabc (2485) 39S
8 win GoldCoast (2534) ChemDzaMan (2675) 108F
9 win Song_Xa (2408) GoldCoast (2509) 93F
10 win X_man (2351) GoldCoast (2486) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GoldCoast, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames