GoldCoast
Cờ nhanh: 2660 W46D9L3
Cờ chậm: 2731 W68D170L42)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Omygod (2558) GoldCoast (2633) 31F
2 draw GoldCoast (2730) hungchess (2748) 23S
3 win GoldCoast (2700) NguoiTuDo (2668) 65S
4 draw tumaytq (2653) GoldCoast (2702) 48S
5 draw tumaytq (2650) GoldCoast (2705) 34S
6 win GoldCoast (2612) Lovelypuppy (2434) 11F
7 win Omygod (2353) GoldCoast (2594) 25F
8 draw Quannuakhuya (2731) GoldCoast (2704) 49S
9 draw BikiniGirls (2730) GoldCoast (2703) 86S
10 draw BikiniGirls (2624) GoldCoast (2708) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GoldCoast, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames