GoldCoast
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2644 W59D148L38)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw BacCai (2725) GoldCoast (2639) 60S
2 draw famous (2644) GoldCoast (2639) 38S
3 draw famous (2644) GoldCoast (2639) 40S
4 draw famous (2644) GoldCoast (2639) 36S
5 draw famous (2609) GoldCoast (2640) 32S
6 draw tumaytq (2684) GoldCoast (2638) 54S
7 draw tumaytq (2687) GoldCoast (2635) 42S
8 win GoldCoast (2605) CuuVyHo (2585) 91S
9 draw Oh________N0 (2658) GoldCoast (2602) 18S
10 draw famous (2547) GoldCoast (2605) 102S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GoldCoast, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames