GhostOne
Cờ nhanh: 1710 W148D3L127
Cờ chậm: 1773 W89D7L58)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win GhostOne (1694) Anh_SauLeo (1699) 30F
2 win GhostOne (1679) damthitram (1673) 56F
3 win GhostOne (1664) conem (1663) 33F
4 lose GhostOne (1680) JackN3 (1675) 28F
5 win GhostOne (1672) NYAM (1426) 50F
6 lose GhostOne (1687) steven10 (1699) 26F
7 win GhostOne (1673) buom_vang (1622) 1F
8 lose GhostOne (1689) Sin_ho_83 (1657) 72F
9 win GhostOne (1679) laodaica38 (1496) 36F
10 win GhostOne (1663) quang1956 (1667) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GhostOne, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames