Gelnails9
Cờ nhanh: 1414 W1D0L8
Cờ chậm: 1403 W4401D26L7655)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Gelnails9 (1383) Krongbong09 (1520) 3S
2 lose Gelnails9 (1396) GAGA (1473) 44S
3 lose Gelnails9 (1411) son_madao (1421) 14S
4 lose masterbill20 (1422) Gelnails9 (1427) 46S
5 win Gelnails9 (1411) masterbill20 (1438) 38S
6 lose Gelnails9 (1423) Hungdo (1533) 31S
7 win Gelnails9 (1407) Tann (1420) 27S
8 lose Gelnails9 (1419) Tuan08 (1524) 35S
9 lose Gelnails9 (1383) quangtho (1411) 37S
10 lose quangtho (1395) Gelnails9 (1399) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Gelnails9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames