Gelnails9
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1405 W3479D20L6390)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Gelnails9 (1390) tot3 (1381) 31S
2 win Gelnails9 (1374) tot3 (1397) 32S
3 lose loan77040 (1421) Gelnails9 (1389) 29S
4 lose Gelnails9 (1404) loan77040 (1406) 20S
5 lose Tam_usa (1459) Gelnails9 (1390) 44S
6 lose Gelnails9 (1404) Tam_usa (1445) 32S
7 win Gelnails9 (1390) yky401 (1348) 42S
8 lose Khigia (1410) Gelnails9 (1405) 25S
9 lose Gelnails9 (1421) Khigia (1394) 34S
10 lose Gelnails9 (1386) bay1 (1404) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Gelnails9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames