GayDanhCho
Cờ nhanh: 1844 W146D5L122
Cờ chậm: 2188 W555D134L440)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tamkhong (1700) GayDanhCho (1864) 35F
2 lose GayDanhCho (1882) chienbinhabc (1796) 28F
3 win chienbinhabc (1810) GayDanhCho (1868) 40F
4 lose GayDanhCho (1885) tommytruong7 (1824) 23F
5 win ChanhNiem (1855) GayDanhCho (1870) 40F
6 lose nuoctoican (2210) GayDanhCho (2220) 38S
7 lose hunghoi58 (1807) GayDanhCho (1888) 42F
8 win GayDanhCho (1874) hunghoi58 (1821) 29F
9 win GayDanhCho (2202) ampq (1961) 45S
10 win yinmebaongoc (2313) GayDanhCho (2161) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GayDanhCho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames