GayDanhCho
Cờ nhanh: 1854 W290D9L252
Cờ chậm: 2074 W811D184L684)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose machine (1970) GayDanhCho (1866) 18F
2 lose mrvanly (1882) GayDanhCho (1881) 29F
3 lose DIEN2004 (2059) GayDanhCho (2109) 27S
4 lose GayDanhCho (2151) XiGaCu3 (1974) 27S
5 win DIEN2004 (2062) GayDanhCho (2123) 16S
6 win GayDanhCho (1870) nghttung (1736) 53F
7 win GayDanhCho (1855) BOBY1999 (1850) 16F
8 win dele (1799) GayDanhCho (1841) 47F
9 lose ketban4p_1 (2287) GayDanhCho (2146) 30S
10 lose GayDanhCho (2184) cau__hue (2084) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GayDanhCho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames