GayDanhCho
Cờ nhanh: 1809 W217D6L186
Cờ chậm: 2030 W606D151L491)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose GayDanhCho (2053) namteo (2189) 40S
2 win GayDanhCho (2020) mrvanly (2050) 28S
3 lose nguyenthisau (2277) GayDanhCho (2038) 23S
4 lose Phong__Tran (2226) GayDanhCho (2060) 68S
5 lose InvaiG (1745) GayDanhCho (2111) 44S
6 draw InvaiG (1725) GayDanhCho (2131) 42S
7 lose hoc_hoi_ban (2202) GayDanhCho (2160) 64S
8 lose Fastcannon (2188) GayDanhCho (2192) 39S
9 win vtc (2136) GayDanhCho (2162) 32S
10 lose huy67 (2269) GayDanhCho (2189) 78S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GayDanhCho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames