Ga_tiensinh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2512 W49D15L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThapdienMP (2354) Ga_tiensinh (2489) 51S
2 draw VDTieuTu (2617) Ga_tiensinh (2481) 52S
3 draw Ga_tiensinh (2478) lucky2000 (2594) 22S
4 draw lucky2000 (2597) Ga_tiensinh (2475) 70S
5 draw Ga_tiensinh (2469) MakaRong (2582) 76S
6 win Ga_tiensinh (2449) chisiki (2246) 21S
7 draw Ga_tiensinh (2455) Cheung (2351) 46S
8 win Omygod (2315) Ga_tiensinh (2430) 37S
9 draw QuiNhon2021 (2704) Ga_tiensinh (2414) 48S
10 draw Ga_tiensinh (2415) HoaKimCuong (2387) 71S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ga_tiensinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames