GWC
Cờ nhanh: 1823 W529D50L637
Cờ chậm: 2054 W90D8L61)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose irma (1971) GWC (1834) 40F
2 lose irma (1959) GWC (1846) 41F
3 lose huangdi1 (1972) GWC (1858) 30F
4 lose huangdi1 (1909) GWC (1872) 25F
5 lose GWC (1888) BinhnhunN (1874) 69F
6 lose chanhtinnron (1943) GWC (1902) 30F
7 lose GWC (1916) Jer9376 (1973) 71F
8 lose Jer9376 (1958) GWC (1931) 59F
9 win MinhNguyen56 (1900) GWC (1916) 35F
10 lose GWC (1930) fongnoumea (1968) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GWC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames