GWC
Cờ nhanh: 1898 W469D48L540
Cờ chậm: 2054 W90D8L61)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose GWC (L0E) LaiJunChC (L0E) 14T
2 lose GWC (L0E) tuyduyen82vn (L0E) 47T
3 win Thaiuk (L0C) GWC (L0C) 73T
4 win GWC (1880) lonlon96 (1951) 37F
5 lose lonlon96 (1937) GWC (1894) 41F
6 lose phaosamset (2012) GWC (1906) 41F
7 lose GWC (1919) haithanh33 (2016) 38F
8 lose haithanh33 (2003) GWC (1932) 60F
9 lose cotuonglata (2097) GWC (1943) 33F
10 win tangta58 (1889) GWC (1929) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GWC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames