GS_AN_NHIEN
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1941 W132D8L103)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose GS_AN_NHIEN (1976) XiGaCu3 (1924) 29S
2 lose sang_dung (2031) GS_AN_NHIEN (2006) 27S
3 lose Hotsauce1984 (2234) GS_AN_NHIEN (2025) 25S
4 lose yen__2008 (1988) GS_AN_NHIEN (2061) 19S
5 win GS_AN_NHIEN (2048) bacbinh (1958) 39S
6 win bacbinh (1972) GS_AN_NHIEN (2034) 14S
7 lose CaturBatam (2168) GS_AN_NHIEN (2059) 51S
8 lose vubaonam (1903) GS_AN_NHIEN (2102) 29S
9 lose GS_AN_NHIEN (2144) hocco90 (1963) 114S
10 win Annam1 (1978) GS_AN_NHIEN (2121) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GS_AN_NHIEN, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames