GS_AN_NHIEN
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2057 W189D15L154)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoanghoa28 (2212) GS_AN_NHIEN (2081) 39S
2 win GS_AN_NHIEN (2066) kimoanh85 (2058) 56S
3 win GS_AN_NHIEN (2047) Bacdau (1827) 67S
4 win quy_ac_nhan (1991) GS_AN_NHIEN (2017) 55S
5 win hoandat (1871) GS_AN_NHIEN (2006) 34S
6 win GS_AN_NHIEN (1994) hoandat (1883) 27S
7 win TruongHiD (1803) GS_AN_NHIEN (1984) 31S
8 draw GS_AN_NHIEN (1987) nh (1861) 36S
9 lose GS_AN_NHIEN (2006) PhongThuT (1881) 33S
10 lose GS_AN_NHIEN (2038) Annam1 (2038) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GS_AN_NHIEN, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames