GOLDEN1102
Cờ nhanh: 1483 W0D0L1
Cờ chậm: 1663 W233D26L232)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vunhucuongtn (1654) GOLDEN1102 (1679) 66S
2 lose ngoclan2000 (1673) GOLDEN1102 (1695) 25S
3 lose khongminh09 (1735) GOLDEN1102 (1710) 57S
4 lose Emgaiqb (1763) GOLDEN1102 (1724) 24S
5 win bcldoican (1755) GOLDEN1102 (1707) 24S
6 lose linhchien (1773) GOLDEN1102 (1721) 45S
7 lose chiloveoil (1768) GOLDEN1102 (1735) 14S
8 win chiloveoil (1786) GOLDEN1102 (1717) 22S
9 lose dac1234 (1779) GOLDEN1102 (1731) 27S
10 lose MaDaiCa (1743) GOLDEN1102 (1747) 69S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GOLDEN1102, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames