GAC_KIEM
Cờ nhanh: 2581 W53D2L0
Cờ chậm: 2538 W47D19L9)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw GAC_KIEM (2531) MuaBui (2657) 145S
2 draw GAC_KIEM (2538) Dung_BT (2413) 52S
3 draw GAC_KIEM (2546) Dung_BT (2405) 51S
4 draw GAC_KIEM (2555) Dung_BT (2396) 112S
5 win HoangLeDuc (2308) GAC_KIEM (2537) 24S
6 win MartelXO (2509) GAC_KIEM (2505) 20S
7 win GAC_KIEM (2487) CuuVyHo (2583) 68S
8 draw Nu_SatThu (2364) GAC_KIEM (2494) 46S
9 draw Danhcolang (2628) GAC_KIEM (2486) 106S
10 draw Danhcolang (2637) GAC_KIEM (2477) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GAC_KIEM, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames