Fornick
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2021 W658D65L627)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Fornick (2007) diepminh (1954) 84S
2 win diepminh (1969) Fornick (1992) 55S
3 win Fornick (1973) bogiadt (2082) 18S
4 lose bogiadt (2069) Fornick (1986) 37S
5 win Fornick (1967) hung_lehuy (2066) 57S
6 lose lionred (1923) Fornick (1984) 79S
7 win Fornick (1969) lionred (1938) 51S
8 lose Fornick (1986) vodanh217 (1924) 30S
9 lose tungdientu (2037) Fornick (2000) 40S
10 lose Fornick (2015) tungdientu (2022) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Fornick, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames