Fivestars
Cờ nhanh: 1457 W37D0L60
Cờ chậm: 2159 W135D8L101)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thichchoico (1500) Fivestars (1440) 34F
2 win Fivestars (1425) dungdoan123 (1407) 26F
3 win Fivestars (1409) dungdoan123 (1423) 20F
4 win ksh1 (1424) Fivestars (1393) 48F
5 lose Fivestars (1404) dinhpt (1556) 16F
6 lose Fivestars (1418) thienluke (1481) 26F
7 lose VanLe1 (1532) Fivestars (1430) 20F
8 win Fivestars (1413) yinandyang (1447) 24F
9 lose simitran41 (1424) Fivestars (1404) 25F
10 lose giagia (1361) Fivestars (1393) 62F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Fivestars, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames