FireDragon
Cờ nhanh: 2619 W219D56L126
Cờ chậm: 2588 W119D35L54)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose you_and_me (2957) FireDragon (2633) 10F
2 draw CongChua_cz (2561) FireDragon (2588) 27S
3 lose MR_ZERO (2695) FireDragon (2663) 2F
4 lose you_and_me (2858) FireDragon (2673) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames