Fidelity949
Cờ nhanh: 1752 W13006D227L12679
Cờ chậm: 1550 W18D1L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chess80 (1754) Fidelity949 (1768) 39F
2 win Fidelity949 (1755) Catbui01 (1659) 31F
3 lose anhditruoc (1799) Fidelity949 (1770) 30F
4 lose ecko (1558) Fidelity949 (1792) 36F
5 win Fidelity949 (1780) chuchau (1676) 44F
6 win chuchau (1689) Fidelity949 (1767) 42F
7 win dothuba (1795) Fidelity949 (1750) 42F
8 lose dothuba (1780) Fidelity949 (1765) 17F
9 lose Fidelity949 (1778) phubatbai (1867) 22F
10 lose phubatbai (1853) Fidelity949 (1792) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Fidelity949, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames