FfaM
Cờ nhanh: 2122 W907D146L706
Cờ chậm: 2279 W336D41L224)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose FfaM (2137) eggking (2153) 33F
2 win eggking (2170) FfaM (2120) 42F
3 win FfaM (2106) ptchoanghai (2072) 51F
4 lose phantrongtin (2158) FfaM (2120) 25F
5 lose FfaM (2135) phantrongtin (2143) 45F
6 lose pikachu150 (2133) FfaM (2151) 58F
7 draw FfaM (2151) pikachu150 (2133) 65F
8 win lmd (2214) FfaM (2133) 51F
9 lose FfaM (2147) lmd (2200) 40F
10 win holuongnie (2081) FfaM (2133) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by FfaM, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames