FfaM
Cờ nhanh: 2295 W1601D244L1235
Cờ chậm: 2251 W341D42L229)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win linhuan2009 (2222) FfaM (2281) 99F
2 draw FfaM (2279) cogiaisau2 (2362) 66F
3 lose FfaM (2299) linhuan2009 (2138) 39F
4 win bshieuld (2182) FfaM (2287) 68F
5 win FfaM (2274) bshieuld (2195) 44F
6 lose natural2017 (2202) FfaM (2292) 24F
7 draw FfaM (2294) natural2017 (2200) 46F
8 win Baongoc19876 (2160) FfaM (2282) 40F
9 draw FfaM (2285) Baongoc19876 (2157) 55F
10 lose caothang (2403) FfaM (2311) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by FfaM, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames